Bilingual Programımız

Okul öncesi dönem sınıflarımızda Çift Dilli (Bilingual) program uygulanmaktadır.
 
İngilizce programımızın amaçları:
 
  • Çocukları “yabancı” değil “yeni” bir dil ile tanıştırmak 
  • Yeni bir dilin kazanımını uzun süreli ve kalıcı hale getirmek 
  • Yeni bir dilin kazanımında tüm duyuların aktif olarak kullanılmasını sağlamak 
  • Yeni bir dil öğrenirken, çocuklarımızın aynı zamanda birer dünya insanı olarak yetişmesine yardımcı olmak 
     
Uygulanan İngilizce Program Modeli

Öykü Temelli Öğrenme Metodu ile:

Dünya çapında kabul görmüş, klasikleşmiş, ödül almış, çocukların yaş-gelişim düzeylerine uygun, hem görsel hem de içerik yönünden en yüksek standartlara sahip İngilizce öykü kitapları kullanılır.

Bu kitaplardan bir tanesi seçilerek o ay içindeki eğitim programına yön verilir.

Türkçe programdaki proje başlığı da öykü temelli program modeline entegre edilerek, çocukların genel akıştan kopmadan, yeni bir dil kazanımı sağlanmış olur. Her ay farklı bir ülke, yine seçilen hikaye ve proje başlığı örüntüsü içerisinde, o ülkenin en belirgin özellikleri çerçevesinde çocuklarımıza, oyun, okula davet edilen konuk, ziyaret, poster, kısa film, şarkı ve mutfak etkinlikleri ile ele alınır.

İngilizce eğitim programı yalnızca bize özgü olup, kendi okullarımız için özel olarak hazırlanan eşsiz bir programdır.