Eğitim Programımız

Okul öncesi eğitim programı:
 
Okul öncesi eğitim programı Proje yaklaşımı ve PASS Teorisi (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı bilişsel işlemler ve Ardıl bilişsel işlemler) temel alınarak hazırlanmıştır.
 
Sorgulayıcı öğretim yaklaşımlarını bir araya getiren, tamamıyla Yönder Anaokullarına özgü, yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir programdır.

Ölçme-değerlendirme süreci, eğitim anlayışı ve öğretim programlarına uygun olarak hazırlanır.

Gelişim-öğrenme dosyaları:
Kendi özgün eğitim programımızla paralellik taşıyan, gelişim-öğrenme standartlarımıza göre hazırlanan, yalnızca Yönder Anaokullarına özgü dosyalardır.
 
Portfolyo:
Çocukların anne-babalarına kendi gelişim ve öğrenme süreçleri ile ilgili sunumlar yaptıkları toplantılardır.
 
Yönder Biyografisi:
Çocuğun okula başladığı günden 2. dönem sonuna kadar geçirdiği süreci somut ürünler yoluyla anlatan sunumlardır.
 
Andaç:
Diğer çocukların gözünden sizin çocuğunuzun anlatılacağı çalışmadır.
 
Gözlem Formları:
Çocukların sınıf içinde ve dışında bireysel ve grup olarak gözlemleri yapılarak, gelişimleri hakkında detaylı bilgiler kayıt edilir.
 
Yönder Okulları okul öncesi eğitim sınıfları özgü sınıf dizaynı çocukların kendilerine ait özel zaman ve mekân algısının desteklenmesi için uygulanır.

Sınıflar, çocukların hem bireysel hem de grup çalışmalarını rahatlıkla yapabilecekleri, en az 5 ilgi ve öğrenme merkezinden oluşan, bütün gelişim ve öğrenme alanlarını destekleyici nitelikteki malzeme, materyal ve oyuncakların bulunduğu ortamlar şeklinde düzenlenmiştir. Akademik beceriler, okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları ve matematiksel süreçler ile ilgili uyaranlar da belli periyodlarda güncellenerek sınıf düzeni içerisindeki yerini alır. 
 
Veli bilgilendirme ve iletişim süreci önemlidir.
Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluk olduğundan bu sürece aile katılımı önemlidir.

Bu süreçte kullanılan araçlar:
 
  •  Aylık Veli Mektubu
  •  Haftalık Program 
  •  Ay Sonu Veli Bülteni
  •  Veli Bilgilendirme Mektupları 
  • Akıllı Telefon Uygulaması
 
Rehberlik Hizmeti Programa Entegredir.
Programda rehberlik hizmetine önem verilir. Öğrenme sürecinin verimliliğinin arttırılmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılması önemlidir.