Etkinliklerimiz

Okul öncesi eğitim programının amaçlarına ulaşmak için kullanılan araçlar önemlidir.
 
  • Okul öncesi eğitim uzmanlarımız tarafından yaş gruplarına göre hazırlanmış eğitim modülleri sınıflarda uygulanır. (Her hafta bir sonraki haftanın günlük planları ile birlikte gönderilir.)
  • Proje konumuzla bağlantılı bilgilendirici kısa videolar, sesler, şarkılar, görseller, power point sunumları, sesli hikayeler, hem sesli hem görüntülü hikayeler
  • GEMS materyalleri 
  • Düşünme becerilerini destekleyen kutu oyunları
  • İnovatif çalışmalar
  • İlkokula hazırlık okuma - yazma çalışmaları 
  • Akıllı tahta aracılığı ile görsel- işitsel medya kullanımı
  • Mandala boyama çalışmaları 
  • Temel matematik beceri çalışmaları 
  • Hikâye, masal, ansiklopedi, dergi, kavram ve üç boyutlu kitaplar
Çocukların gelişim ve öğrenme alanlarını destekleyici nitelikte branş dersleri uygulanır.

Denge - hareket, orff, sanat, drama, dans ve satranç, bilişim - kodlama çalışmaları çocuklarımızın ilgi, beceri ve yaş düzeylerine uygun nitelikteki derslerden oluşur.