BİGEP

BİGEP (Bireysel Gelişim ve Öğrenme Programı)

BİGEP, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişim özelliklerine göre hazırlanacak bir gelişim ve öğrenme programıdır. Ülkemizde ilk kez gündeme getirilen eğitime ve çocuğa farklı bir bakış açısı ile yaklaşmak demektir.

Öğrenciler, dört temel gelişim alanına göre izlenerek, bu gelişim alanlarına yönelik bireysel gelişim programları oluşturulmaktadır.

Akademik alanda; matematik, fen bilimleri, türkçe ve yabancı dil becerileri, psiko-sosyal alanda; mizaç, yetenek, ilgi, zekâ, öğrenme stilleri, sanatsal alanda; ilgi, yetenek, beceriler, sportif alanda ise; yetenek, yatkınlık, ilgi, becerilerine göre öğrenciler izlenmekte ve yönlendirilmektedir.

Bu alanlarda yapılacak çalışmalar ölçme ile başlamaktadır. Hazır bulunuşluk sınavları, yetenek testleri, ilgili ölçekler, envanterler, bataryalar ve raporlamalar ile en önemli basamak olan ölçme basamağı gerçekleştirilir. Veriler yorumlanarak ve bireysel raporlamalar hazırlanır. Her bir alanla ilgili bireysel gelişim ve öğrenme planları oluşturulur. Derslerde, etkinliklerde, okul sonrası çalışmalarda gelişim ve öğrenme planlarının uygulanması ve gerekli durumlarda öğrencinin okul sonrası zamanının planlanması yapılır.

Öğrenci, öğretmenler ve veli bilgilendirilerek belirlenen zaman planlamasına uygun tekrar ölçmeler gerçekleştirilir.