Doğada Eğitim

Ataşehir Yönder Okulları olarak öğrenci merkezli doğa eğitiminin sistematik ve nitelikli bir hale getirilmesi amacıyla Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ile ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bu etkinliklerle, öğrencilerimizin doğaya karşı sorumluluklarının farkına varmalarını, doğa sorunlarına çözüm önerileri getirebilmelerini ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yapmalarını hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, yapılan çalışmalarda, doğa ile ilgili bilgi, tutum ve becerilerin oyun temelli ve öğrenci merkezli çalışmalarla sürdürülmesi önceliklidir. Etkinlikler disiplinler arası bir yaklaşımla, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve hayat bilgisi/sosyal bilgiler kazanımlarıyla ilişkilendirilerek yürütülmektedir.