IB / PYP

Uluslararası Bakalorya Örgütü, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler arasındaki hareketini kolaylaştırmaktadır. (www.ibo.org)
 
“Primary Years Programme (PYP)” olarak bilinen İlköğretim Birinci Kademe Programı, 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin sınıf içinde ve dışında keşfedici yönde gelişmelerine odaklanan bir programdır. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını belirtmekte, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 
Ataşehir Yönder İlkokulu 08 Mayıs 2015 tarihinde IBO’dan tam yetki alarak yetkilendirilmiş bir PYP okulu olmuş ve dünyanın seçkin okulları arasına girmiştir. Bu tür okullar yüksek kalitede, zorlu ve uluslararası bir eğitim verme ortak felsefesini paylaşmaktadırlar. Ataşehir Yönder Okulu'nda bu değerlerin öğrenciler için oldukça önemli değerler olduğuna inanmaktadır.
 
IB ve programlar hakkında daha detaylı bilgi için http://www.ibo.org adresini ziyaret edebilirsiniz.