Yabancı Dil

Okulumuz İngilizce Eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını ( Common European Framework) Esas Almaktadır.

Öncelikle amacımız yabancı bir dili sevdirmek ve dilin farklı kültürlere saygı ile yaklaşma özelliğini erken yaştan itibaren kazandırmaktır. 8. Sınıfın sonunda öğrencilerimizin B2 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. CEF dil hedefleri paralelinde etkinlik bazlı eğitim anlayışı ile derslerde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmektedir, aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Digital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemi (başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL ile Cambridge Secondary 1 sınavları ve Toefl Primary/Junior sınavları) ile ölçülmektedir.

Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak dünyada en çok konuşulan diller arasında olan İspanyolca ve Almanca eğitimi okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

İspanyolca eğitimi okulumuzda 1-7. sınıflarda haftada 4 saat, 8. sınıflarda ise haftada 3 saat olacak şekilde verilmektedir. İspanyolca yalnızca İspanya’da konuşulan bir dil olmamakla birlikte İspanya’ya bağlı adalarda da konuşulmaktadır ve Güney Amerika ülkelerinin çoğunun da anadilidir. İspanyolca ABD’de ikinci resmi dildir. Okulumuzda İngilizcede olduğu gibi İspanyolcada da ‘’Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’’ esas alınmaktadır.

8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin A2 ve B1 seviyelerine ulaşmaları hedeflenmektedir ve İspanyolca seviyeleri Avrupa dil kriterleri çerçevesinde geliştirilen uluslararası İspanyolca sertifika sınavı olan DELE ile ölçülmektedir.

Almanca eğitimi ise okulumuzda anaokulundan itibaren haftada 4 saat olacak şekilde verilmektedir. Almanca, Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Okulumuzda Almanca eğitimi bu yıl 5. sınıfa kadar süregelmekte olup, 5. sınıfın sonunda öğrencilerimizin ‘’Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’’ göz önünde bulundurularak A1 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. İlerleyen dönemlerde 8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Almanca seviyelerinin Goethe Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘’Fit in Deutsch’’ sınavı ile ölçülmesi planlanmaktadır.