4th Graders Our World Presentation

4. Sınıf öğrencilerimiz PYP temalarıyla bağlantılı olarak gruplara bölünerek farklı ülkelerin kültürel özelliklerini araştırdılar. Seçtikleri ülkenin bayrağı, neyi sembolize ettiği, yönetim şekli, para birimi vb. hakkında sınıfta arkadaşlarına sunum yaptılar. Başarılı sunumları ve emekleri için öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. 
 
Our 4th graders researched about the cultural aspects of different countries during the recent PYP theme. In class they presented about the nations's flag and what it represents, the government system, currency and etc. We are proud of their hard work and successful presentations.