Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi

17-18 Kasım 2017'de Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilmiş olan "Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi"nde  ilkokul ve ortaokul STEM sorumlusu Yönderimiz sunumlarını gerçekleştirdiler.
Mühendislik tasarım süreci, proje tabanlı öğrenme, bilimsel süreç becerileri, robotik ve derslerde kullanımı ile ilgili okulumuzda uyguladığımız STEM uygulama örneklerimizle #FATİHETZ17 'deki sunumları için Yönderlerimize teşekkür ederiz.