Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Haberler

Yabancı Dilde DEVRİM!
12 Ocak 2018

ANAOKULU 4 – 5 YAŞ GRUPLARINDA BİLİNGUAL (ÇİFT DİLLİ) EĞİTİM BAŞLIYOR

1) 4 yaş ve 5 yaş gruplarında Bilingual Eğitim sisteminde her sınıfta biri Yabancı Öğretmen diğeri Türk İngilizce Öğretmeni olmak üzere iki öğretmen görev yapacaktır. Eğitim programı eş zamanlı olarak tam gün çift dilli eğitim şeklinde uygulanacaktır. Böylece okul öncesi eğitim programı eşzamanlı olarak hem İngilizce hem de Türkçe olarak yürütülecektir.

2) Bu uygulamayla dil öğrenmenin en hızlı olduğu yaşlarda öğrencilerimizin İngilizceyi anadilleri gibi konuşmaya ve anlamaya başlamalarını hedefliyoruz.

3) 4 yaş ve 5 yaş grubu öğrencilerimiz ayrıca haftada iki saat olmak üzere Almanca Dili Eğitimi de alacaklardır. Böylece ikinci yabancı dil eğitimi okul öncesi dönemden itibaren başlamış olacaktır.

4) Okulumuz 2018 – 2019 eğitim döneminden itibaren 4 yaş grubu çocuklar için de eğitim vermeye başlayacaktır.

İLKOKUL YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

1) 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde haftada 12 saat İngilizce 4 saat Almanca yabancı dil dersi olacaktır. Böylece ikinci yabancı dil eğitimi 4.sınıfta başlamak yerine anaokulundan itibaren başlamış olacaktır.

2) Okulumuz kuruluşunda ikinci yabancı dili İspanyolca olarak seçmesine karşın 2018 – 2019 eğitim döneminden başlayarak anasınıfı ve 1.- 3. sınıflarda ikinci yabancı dil Almanca olarak belirlenmiştir. Daha önce İspanyolcayı ikinci yabancı dil olarak öğrenmeye başlayan öğrencilerimize isterlerse 4 saat Almanca dersi yerine 4 saat İspanyolca dersini seçme hakkı vereceğiz.

3) Öğrencilerimiz, İlkokul tüm sınıf düzeylerinde haftada 12 saat İngilizce dersinin yanı sıra haftada toplam 5 saat İngilizce ders göreceklerdir. Buna göre öğrencilerimiz haftada,

  • 1 saat İngilizce Hayat Bilgisi/ Sosyal Bilgiler
  • 1 saat İngilizce Matematik
  • 1 saat İngilizce Fen ve Laboratuvar
  • 1 saat İngilizce Sanat (Art & Craft)
  • 1 saat İngilizce Bilişim Teknolojileri dersi göreceklerdir.

Böylece hem yabancı dil öğretimini ve yabancı dille öğretimi eş zamanlı olarak gerçekleştirerek öğrencilerimizin sadece İngilizceyi öğrenmelerini değil aynı zamanda kullanma becerilerini kazanmalarını sağlamış olacağız.

4) Ders programında İkinci yabancı dil olarak haftada 4 saat Almancaya yer verilecektir. Amacımız öğrencilerimizi oldukça güçlü bir ikinci yabancı dil yeterliliği ile ortaokulumuzdan mezun edebilmektir.

ORTAOKUL YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

1) 5. sınıfların haftalık ders programında 15 saat İngilizce 4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilecektir.

2) 6. sınıfların haftalık ders programında 12 saat İngilizce 4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilecektir.

3) 7. ve 8. sınıfların haftalık ders programında 10 saat İngilizce 4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilecektir.

4) Ortaokulun 5., 6., ve 7. sınıf düzeylerinde haftada toplam 3 saat olmak üzere şu dersler İngilizce olarak yapılacaktır. Buna göre öğrencilerimiz haftada,

  • 1 saat İngilizce Matematik
  • 1 saat İngilizce Fen Bilimleri,
  • 1 saat İngilizce Bilişim Teknolojileri dersi göreceklerdir. Sınav yılı olması nedeniyle 8. Sınıf öğrencileri için bu uygulamaya yer verilmeyecektir.

Sayın Velilerimiz, okulumuz ülkemizde çok az sayıda kolejde var olan Bilingual Eğitim uygulamasına geçerek gerçek anlamda yabancı dille eğitimi de başlatmaktadır. Böylece Yönder Okulları yabancı dil eğitiminde rakipsiz bir okul durumuna gelmiş olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Pelin SAĞIROĞLU
Eğitim Lideri