Sizi Arayalım
Sizi Arayalım
Hemen Başlayın
  • Ataşehir Yönder'den haberdar olmak istiyorum.
  • KVKK metnini okudum, onaylıyorum.
NEDEN
YÖNDER?
YÖNDER Okullarının eğitim anlayışı,
öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun
yüksek tutulacağı; eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu
öğrencinin alacağı; deneme araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

IB Okulu / PYP
Çift Dilli ( Bilingual ) Eğitim Programı
% 100 Başarı Oranı
Etkinlik Temelli Eğitim
Robotik Kodlama

Yönder'de Çocuğunuz;
Kendini keşfeder,
Öğrendiği bilgileri tutum ve beceriye dönüştürür,
Her türlü Ulusal ve Uluslararası sınavlara hazırlanır,
Eğitsel etkinlikler ile çok yönlü gelişim sağlar,
Toplumsal hayata, sosyal yönleri güçlü bireyler olarak hazırlanır,
Akademik gelişim ile birlikte sosyal-duygusal gelişimi de desteklenir.
devamı
PYP,
DÜNYA İLE AYNI ANDA
İlk Yıllar Programında (PYP), öğrenciler kendini keşfederek, öğrenme heyecanlarını canlı tutarak, uluslararası bilinçle ve yaşam boyu öğrenme için hazırlanırlar...

Uluslararası Bakalorya Örgütü, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler arasındaki hareketini kolaylaştırmaktadır.

"Primary Years Programme (PYP)" olarak bilinen İlköğretim Birinci Kademe Programı, 3-12 yaş arasındaki öğrencilerin sınıf içinde ve dışında keşfedici yönde gelişmelerine odaklanan bir programdır. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını belirtmekte, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ataşehir Yönder İlkokulu 08 Mayıs 2015 tarihinde IBO'dan tam yetki alarak yetkilendirilmiş bir PYP okulu olmuş ve dünyanın seçkin okulları arasına girmiştir. Bu tür okullar yüksek kalitede, zorlu ve uluslararası bir eğitim verme ortak felsefesini paylaşmaktadırlar. Ataşehir Yönder Okulu'nda bu değerlerin öğrenciler için oldukça önemli değerler olduğuna inanmaktadır.

devamı
ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN
İLERİ DÜZEYDE DİL EĞİTİMİ
1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde haftada 12 saat İngilizce, 4 saat Almanca yabancı dil dersi yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz, İlkokul tüm sınıf düzeylerinde haftada 12 saat İngilizce dersinin yanı sıra haftada toplam 5 saat İngilizce branş dersi de görmektedirler.

Buna göre öğrencilerimiz haftada,
1 saat İngilizce Hayat Bilgisi/ Sosyal Bilgiler
1 saat İngilizce Matematik
1 saat İngilizce Fen ve Laboratuvar
1 saat İngilizce Sanat (Art &Craft)
1 saat İngilizce Bilişim Teknolojileri dersi almaktadırlar.

Böylece hem yabancı dil öğretimini ve yabancı dille öğretimi eş zamanlı olarak gerçekleştirerek öğrencilerimizin sadece İngilizceyi öğrenmelerini değil, aynı zamanda kullanma becerilerini de kazanmalarını sağlanmaktadır.

Ders programında ikinci yabancı dil olarak Almanca'ya haftada 4 saat yer verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi oldukça güçlü bir ikinci yabancı dil yeterliliği ile ortaokulumuzdan mezun edebilmektir.

devamı
İLKOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ
Eğitim programımızın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır.

Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımız öğrencilerde;
İlgi uyandıran
Dikkat çeken
Merak ettiren
Araştırma ve öğrenme heyecanını ortaya çıkaran
Öğrencinin motivasyonunun sürekliliğini sağlayan
Öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafından üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte hazırlanmaktadır.

Programa ilişkin amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için her bir ders saatini; etkinliği, materyali ve teknolojik araç-gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görüyoruz. YÖNDER Okullarında her bir ders saati;ders öğretmeni, ders bölüm lideri, program geliştirme uzmanı, tarafından ortaklaşa çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler, ''Eğitim Teknolojisi Uzmanına'' verilerek eğitim materyallerininhazırlanması sağlanır. Eğitim Teknolojisi Uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini arttıracak, öğrenme sürecini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder. Bu sistem sayesinde Eğitim Programımız, uluslararası yenilikleri & içerikleri eğitim modelimizin içerine katarak sürekli geliştirmeye devam eder.
devamı
ÖNLEYİCİ VE GELİŞİMSEL TEMELLİ REHBERLİKLE DESTEKLENİR.
TOPLUMSAL HAYATA SOSYAL YÖNLERİ GÜÇLÜ BİREYLER OLARAK HAZIRLANIR.
SUNUM BECERİLERİ GELİŞİR
EĞİTSEL ETKİNLİKLER İLE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM SAĞLANIR.
HER TÜRLÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLARA HAZIRLANIR.
AKADEMİK GELİŞİMİN YANI SIRA SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİMİ BİRLİKTE DESTEKLENİR.
İLETİŞİM
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
142-144/3 Ataşehir / İstanbul
0216 455 07 07
atasehir@yonderkoleji.com
atasehir.yonderkoleji.com
2020 © Tüm Hakları Saklıdır.