Türkiye'nin En Başarılı Öğrencilerini Arıyoruz
YÖNDER
Giriş Sınavı
Sınav: 28 Mart 2020
Saat: 10:30
(4. 5. 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerine Yönelik)


Başvuru Tarihleri:
4 - 26 Mart 2020
Sizi Arayalım
Sizi Arayalım
Hemen Başlayın
  • Ataşehir Yönder'den haberdar olmak istiyorum.
  • KVKK metnini okudum, onaylıyorum.
% 100
BAŞARI

Bu sınavın en önemli özelliği okulumuzda okumak isteyen öğrencilerin akademik başarısını ölçmek ve ileri seviyede yetenekli öğrenci adaylarını belirleyebilmektir.

Okulumuzun geçen yıl ki Başarı Oranı %100 olup, hedefimiz her sene olduğu gibi bu yıl da Başarı Oranımızı ileri performans ile devam ettirebilmektir.

Bu sebep ile düzenlenen Yönder Giriş Sınavı, ileri seviye zorluk derecesinde hazırlanmakta olup, çok yetenekli ve ülke ortalaması yapabilecek akademik başarısı yüksek öğrencilerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Sınav sonucunda iyi performans gösteren öğrencilere, başarıları ile doğru orantılı olarak Akademik Başarı İndirimi uygulanacaktır.

NEDEN YÖNDER?
YÖNDER Okullarının eğitim anlayışı,
öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun
yüksek tutulacağı; eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu
öğrencinin alacağı; deneme araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

% 100 Başarı Oranı
Etkinlik Temelli Eğitim
Robotik Kodlama

Yönder'de Çocuğunuz;
Kendini keşfeder,
Öğrendiği bilgileri tutum ve beceriye dönüştürür,
Her türlü Ulusal ve Uluslararası sınavlara hazırlanır,
Eğitsel etkinlikler ile çok yönlü gelişim sağlar,
Toplumsal hayata, sosyal yönleri güçlü bireyler olarak hazırlanır,
Akademik gelişim ile birlikte sosyal-duygusal gelişimi de desteklenir.
devamı
Ataşehir Yönder Ortaokulu
Öğrencilerinin merak, ilgi ve motivasyonunun yüksek tutulacağı çağdaş eğitim ortamlarında aktif öğrenme hizmeti sağlamayı hedeflemektedir. Deneme, araştırma ve projeye dayalı olarak sürdürülen eğitim programlarında öğrencilerin etkin olması sağlanır.

"İlgi uyandıran, dikkat çeken, merak ettiren, araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran, günlük yaşamla ilişkilendiren, motivasyonunun sürekliliğini sağlayan, öğrenme sorumluluğunun üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte" tasarlanan eğitim programı sayesinde; öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlıyoruz. "Her öğrenci biriciktir" ilkesinden yola çıkarak; öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra 21. yüzyıl becerilerinin ışığında sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin de gelişmesini önemsiyoruz.

Sınava hazırlık sürecini düzenli olarak uygulanan deneme sınavları ile 4. Sınıftan başlayarak, kademeli olarak artırmakta, üst sınıflara geçildikçe 5. ve 6. Sınıflarımızda deneme sınavlarını çok daha düzenli ve sık periyotlar ile uygulamaktayız. Öğrencilerimize düzenli olarak uyguladığımız Lise Giriş Sınavı (LGS) Deneme Sınavları sayesinde onları hem sınava hazırlıyor, hem gelişimlerini yakından takip ederek, kendilerine olan güvenlerini arttırıyor, hem de onları güvenle ve güçlü bir şekilde sınava hazırlıyoruz.

5.ve 6. Sınıfta çoktan seçmeli sınavların yanı sıra; etkinlik temelli uygulamalar ile Analiz etme, değerlendirme ve yorum yapma becerilerini geliştiriyor, akademik eğitimin yanı sıra; mantık – muhakeme becerilerinin de gelişimine katkı sağlıyoruz.

Avrupa Dil Çerçeve Programı'na uygun şekilde 5. Sınıflarda 15 saat planlanan İngilizce Dil Eğitimi yanında Almanca ve İspanyolca dilleri, ikinci dil olarak verilmektedir. Tüm öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun olarak uluslararası sınavlarına (Cambridge UniverstyEsolExams, ToeflPrimary) girerek dil becerilerini belgelendirmektedirler.

YÖNDER Okullarında her bir ders saati ders öğretmeni, zümre başkanı ve program geliştirme uzmanı tarafından ortak bir çalışma ile oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler Eğitim Teknolojisi Uzmanına verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır. Eğitim teknolojisi uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder.

devamı
SINAVLARA NASIL
HAZIRLIYORUZ?
Ağustos ayının ikinci yarısından sonra, okullarımızda LGS çalışmaları başlamaktadır.
Yeni sınav sistemine uygun akademik çalışmalar yapılmakta, temel derslere ait konular işlenirken mantık ve muhakeme becerilerini geliştirecek çalışmalar yaparız.

Okulun ilk haftası, tüm seviyelerde seviye tespit sınavları uygulayarak, öğrencinin mevcut düzeyini belirleriz. Böylece öğrencilerimizin ön bilgilerini kontrol eder, yeni döneme hangi düzeyden başladıklarını tespit ederiz. Öğrencilerimizin varsa eksiklerini ders ders, kazanım kazanım tespit eder, bu eksiklere yönelik etütler, sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalar planlayıp, eksik kaldığı alanlarda öğrenciyi geliştirir, ideal seviyeye gelmesini sağlarız.

Yazılı yoklamalar, konu tarama çalışmaları, ödevler, ders sürecinde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme araçları, testler ve deneme sınavları ile dönem boyunca öğrencilerimizin başarısını kazanımlara göre takip ederek sürekli geliştirme çalışmaları yaparız. Etüt derslerini her ders için yukarıda saydığımız ölçme ve değerlendirme araçlarının sonuçlarına bağlı analizleri temel alarak planlarız. Bu sayede her bir öğrencimizin bireysel performansını yakından takip eder, öğrencinin ihtiyacına özel gelişim planlaması yaparız.

Deneme sınavlarımızı, farklı yayınevlerinden, farklı zorluk seviyelerinde ki sınavlardan seçiyoruz. Bu sınavları, öğrencilerin motivasyonunu olumlu yönde geliştirecek, sorumluluk almalarını tetikleyecek şekilde planlıyoruz. Bunun yanında, öğrencilerimizin farklı tipte sorularla karşılaşmış olmalarını önemsiyor, okulumuza gelen onlarca yayınevinden yalnızca yeni sınav sistemiyle uyumlu olanları takvimimize alıyoruz. 8. Sınıflarımızda her hafta, 7. Sınıflarımızda iki haftada bir, 6. Sınıflarımızda 3 haftada bir, 5. Sınıflarımızda da ayda bir deneme sınavı uyguluyoruz.

Sınav hazırlığı yoğunluğumuzu 4. Sınıftan başlayarak kademeli olarak artırmakta, üst sınıflara geçildikçe 5. ve 6. Sınıflarımızda deneme sonuçlarına yönelik telafi çalışmalarını küçük gruplarla ayrı ayrı da uygulamakta, deneme sonuçlarına göre hafta sonu kursları ve etüt çalışmaları yapmaktayız. Öğrencilerimize düzenli olarak uyguladığımız Lise Giriş Sınavı (LGS) Deneme Sınavları sayesinde onları hem sınava hazırlıyor, hem de kendilerine olan güvenlerini arttırıyor, onları güvenle ve güçlü bir şekilde sınava hazırlıyoruz.
Geçen yıl LGS başarı oranımız % 100 olup, tüm öğrencilerimiz hedefledikleri okullara yerleşmişlerdir.

devamı
Ortaokulda Yabancı Dil Eğitimi
5. sınıfların haftalık ders programında 15 saat İngilizce 4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilmektedir. 6. sınıfların haftalık ders programında 12 saat İngilizce4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilmektedir.

7. ve 8. sınıfların haftalık ders programında 10 saat İngilizce 4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilmektedir. Ortaokulun 5., 6., ve 7. sınıf düzeylerinde haftada toplam 3 saat olmak üzere şu dersler İngilizce olarak yapılmaktadır :

Buna göre öğrencilerimiz haftada,
1 saat İngilizce Matematik
1 saat İngilizce Fen ve Laboratuvar
1 saat İngilizce Sanat (Art &Craft)
1 saat İngilizce Bilişim Teknolojileri dersi görmektedirler.

Sınav yılı olması nedeniyle 8. Sınıf öğrencileri için bu uygulamaya yer verilmemektedir. Okulumuz ülkemizde çok az sayıda kolejde var olan Bilingual Eğitim uygulaması ilegerçek anlamda yabancı dille eğitim uygulamaktadır. Böylece Yönder Okulları yabancı dil eğitiminde fark yaratmaktadır.

Yabancı Dilde Uluslararası Uygulamalar
Okulumuzda İngilizce, İspanyolca ve Almanca yaşayarak öğretilmektedir. Öğrencilerimizin farklı kültürlere saygı ile yaklaşması ve öğrendiklerini yansıtması için JMUN, FlatStanley, e-Twinning, İngiltere yaz okulu gibi uluslararası projeler ve platformlarda öğrencilerimizle birlikte yer alınmaktadır. Aynı zamanda, SpellingBee, RhymeContest, Let'sDub, Yönder'sGotTalent, Ready forKahoot, TreasureHunt, Yönder Talks, ScrabbleTournament, Jeopardy Show, Cooking Time gibi etkinliklerle öğrencilerimiz eğlenerek öğrendiklerini pekiştirebilmektedirler. Öğrencilerimiz, dil gelişimini dünya standartlarıyla ölçmek adına Cambridge UniversityEsolExams, Cambridge Secondary 1, ToeflPrimary, ToeflJunior ve Cervantes Enstitüsü'nün düzenlediği DELE sınavına katılmaktadırlar.

devamı
ÖNLEYİCİ VE GELİŞİMSEL TEMELLİ REHBERLİKLE DESTEKLENİR.
TOPLUMSAL HAYATA SOSYAL YÖNLERİ GÜÇLÜ BİREYLER OLARAK HAZIRLANIR.
SUNUM BECERİLERİ GELİŞİR
EĞİTSEL ETKİNLİKLER İLE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM SAĞLANIR.
HER TÜRLÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLARA HAZIRLANIR.
AKADEMİK GELİŞİMİN YANI SIRA SOSYAL - DUYGUSAL GELİŞİMİ BİRLİKTE DESTEKLENİR.
Yönder'de çocuğunuz, 8. Sınıftan mezun olurken
B2 düzeyinde İngilizce, en az A2 düzeyinde Almanca
öğrenmiş olurlar.
İLETİŞİM
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
142-144/3 Ataşehir / İstanbul
0216 455 07 07
atasehir@yonderkoleji.com
atasehir.yonderkoleji.com
2020 © Tüm Hakları Saklıdır.