Sizi Arayalım
Sizi Arayalım
Hemen Başlayın
  • Ataşehir Yönder'den haberdar olmak istiyorum.
  • KVKK metnini okudum, onaylıyorum.
NEDEN
YÖNDER?
YÖNDER Okullarının eğitim anlayışı,
öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun
yüksek tutulacağı; eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu
öğrencinin alacağı; deneme araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

IB Okulu / PYP
Çift Dilli ( Bilingual ) Eğitim Programı
% 100 Başarı Oranı
Etkinlik Temelli Eğitim
Robotik Kodlama

Yönder'de Çocuğunuz;
Kendini keşfeder,
Öğrendiği bilgileri tutum ve beceriye dönüştürür,
Her türlü Ulusal ve Uluslararası sınavlara hazırlanır,
Eğitsel etkinlikler ile çok yönlü gelişim sağlar,
Toplumsal hayata, sosyal yönleri güçlü bireyler olarak hazırlanır,
Akademik gelişim ile birlikte sosyal-duygusal gelişimi de desteklenir.
devamı
ANASINIFI
4-5 YAŞ GRUPLARINDA
ÇİFT DİLLİ (BILINGUAL) EĞİTİM
Bilingual Eğitim ile okul öncesi eğitim programı eşzamanlı olarak hem İngilizce hem de Türkçe olarak yürütülmektedir. Bu uygulamayla dil öğrenmenin en hızlı olduğu yaşlarda öğrencilerimizin İngilizceyi anadilleri gibi konuşmaya ve anlamaya başlamalarını hedefliyoruz.

Hazırlık grubu öğrencilerimiz ayrıca haftada iki saat olmak üzere Almanca Dili Eğitimi de almaktadırlar. Böylece ikinci yabancı dil eğitimi okul öncesi dönemden itibaren başlamaktadır.

devamı
ÇAĞIN GEREKLERİNE UYGUN İLERİ SEVİYEDE YABANCI DİL EĞİTİMİ!
Okulumuz İngilizce eğitiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planını "Common European Framework" esas almaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle, başarılarının uluslararası standartlarda belgelendiği Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavlar ile ölçülmektedir.

İLKOKUL
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE
1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm sınıf düzeylerinde haftada 12 saat İngilizce 4 saat Almanca yabancı dil dersi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, İlkokul tüm sınıf düzeylerinde haftada 12 İngilizce dersinin yanı sıra haftada toplam 5 saat İngilizce ders görmektedirler.

Buna göre öğrencilerimiz haftada,
1 saat İngilizce Hayat Bilgisi/ Sosyal Bilgiler
1 saat İngilizce Matematik
1 saat İngilizce Fen ve Laboratuvar
1 saat İngilizce Sanat (Art &Craft)
1 saat İngilizce Bilişim Teknolojileri dersi almaktadırlar.

Böylece hem yabancı dil öğretimini ve yabancı dille öğretimi eş zamanlı olarak gerçekleştirerek öğrencilerimizin sadece İngilizceyi öğrenmelerini değil, aynı zamanda kullanma becerilerini de kazanmalarını sağlanmaktadır.

Ders programında kinci yabancı dil olarak haftada 4 saat Almanca'ya yer verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizi oldukça güçlü bir ikinci yabancı dil yeterliliği ile ortaokulumuzdan mezun edebilmektir.

devamı
"Yönder'de çocuğunuz, 8. Sınıftan mezun olurken B2 düzeyinde İngilizce, en az A1 düzeyinde Almanca öğrenmiş olurlar."
ORTAOKUL
YABANCI DİL EĞİTİMİNDE
5. sınıfların haftalık ders
programında 15 saat İngilizce
4 saat Almanca / İspanyolca

derslerine yer verilmektedir.
6. sınıfların haftalık ders
programında 12 saat İngilizce
4 saat Almanca / İspanyolca

derslerine yer verilmektedir.

7. ve 8. sınıfların haftalık ders programında 10 saat İngilizce 4 saat Almanca / İspanyolca derslerine yer verilmektedir. Ortaokulun 5., 6., ve 7. sınıf düzeylerinde haftada toplam 3 saat olmak üzere şu dersler İngilizce olarak yapılmaktadır.

Buna göre öğrencilerimiz haftada,
1 saat İngilizce Matematik
1 saat İngilizce Fen ve Laboratuvar
1 saat İngilizce Sanat (Art &Craft)
1 saat İngilizce Bilişim Teknolojileri dersi görmektedirler.
Sınav yılı olması nedeniyle 8. Sınıf öğrencileri için bu uygulamaya yer verilmemektedir. Okulumuz ülkemizde çok az sayıda kolejde var olan Bilingual Eğitim uygulaması ilegerçek anlamda yabancı dille eğitim uygulamaktadır. Böylece Yönder Okulları yabancı dil eğitiminde fark yaratmaktadır.
devamı
İLETİŞİM
İnönü Mah. Kayışdağı Cad.
142-144/3 Ataşehir / İstanbul
0216 455 07 07
atasehir@yonderkoleji.com
atasehir.yonderkoleji.com
2020 © Tüm Hakları Saklıdır.