Yabancı Dil Programımız

Çağın gereklerine uygun ileri düzeyde dil eğitimi veren kurumumuz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Cambridge International Examinations (CIE) Secondary 1 İngilizce Programını uygulayabilmek  akreditasyon sürecini başarıyla sonuçlandırmış ve Cambridge International School ünvanını kazanmıştır.

Amacımız; İngilizce akademik programımızın kalitesini ve geçerliliğini ilkokulda IB-PYP, ortaokulda ise Cambridge International Examinations (CIE) resmi okulu olarak güvence altına almaktır. Bir dünya devi olan Cambridge Üniversitesinin Cambridge Secondary 1 Dil Öğretim Programı, 160 ülkede 10.000’den fazla okulda uygulanmaktadır.

8. sınıfın bitiminde öğrencilerimiz yeterliliklerini belgeleyecek olan “Cambridge Secondary 1-Checkpoint Sınavı’na” girerek mezun olacaklardır. Hedefimiz öğrencilerimizi Avrupa Dil Ortak Çerçeve Planı’na göre 8. sınıftan B2 yabancı dil düzeyinde sertifika alarak mezun edebilmektir.

Yönder Okullarında öğrenci eğitimin odak noktasındadır, aktiviteler ilgi çekici ve günlük hayatla bağlantılıdır. Digital kullanım açısından kuvvetli ve yetkin metodolojisi olan eğitim-öğretim kitapları kullanılmaktadır. Mezun olurken girecekleri Checkpoint sınavının yanısıra öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini objektif bir ölçme değerlendirme sistemiyle değerlendirmek için Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen ESOL Sınavları ve TOEFL Junior Sınavlarını uygulamaktayız.
Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak dünyada en çok konuşulan diller arasında olan İspanyolca ve Almanca eğitimi okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

İspanyolca eğitimi okulumuzda 1-7. sınıflarda haftada 4 saat, 8. sınıflarda ise haftada 3 saat olacak şekilde verilmektedir.  İspanyolca yalnızca İspanya’da konuşulan bir dil olmamakla birlikte İspanya’ya bağlı adalarda da konuşulmaktadır ve Güney Amerika ülkelerinin çoğunun da anadilidir. İspanyolca ABD’de ikinci resmi dildir. Okulumuzda İngilizcede olduğu gibi İspanyolcada da  ‘’Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’’ esas alınmaktadır.
 
8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin A2 ve B1 seviyelerine ulaşmaları hedeflenmektedir ve İspanyolca seviyeleri Avrupa dil kriterleri çerçevesinde geliştirilen uluslararası İspanyolca sertifika sınavı olan DELE ile ölçülmektedir.

Almanca eğitimi ise okulumuzda Anaokulu'nda itibaren haftada 4 saat olacak şekilde verilmektedir. Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Okulumuzda Almanca eğitimi bu yıl 5. sınıfa kadar süregelmekte olup, 5. sınıfın sonunda öğrencilerimizin ‘’Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı’’ göz önünde bulundurularak A1 seviyesine ulaşmaları hedeflenmektedir. İlerleyen dönemlerde 8. sınıfın sonunda öğrencilerimizin Almanca seviyelerinin Goethe Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘’Fit in Deutsch’’ sınavı ile ölçülmesi planlanmaktadır.

Başarı seviyelerini uluslararası düzeyde ölçmek adına öğrencilerimizi Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen DELE sınavlarına yönlendirmekteyiz.